Odborné posudky

  • odborné posudky pro náhradu škod – důlní škody, pojišťovnictví
  • technické dozory při statických zajištění objektů
  • oceňování nemovitostí dle zákona č.385/2006 sb. (Horní zákon) v platném znění
  • stanovení podílu důlních škod

Kontakt

Patrik Kovář

  • +420 604 752 536
  • kovarpat@seznam.cz