Znalecká činnost

 • Vhotovení znaleckých posudků pro:
  • Občany
  • Podnikatelská svéra
  • Soudy a státní instituce

Předmět oceňování

 • Rodinné domy
 • Byty
 • Rekreační chaty a chalupy
 • Pozemky
 • Garáže
 • Výrobní haly a budovy
 • Nebytové prostory
 • Věcná břemena

Zpracování znaleckých posudků za účelem

 • Převod nemovitostí (koupě, prodej, darování)
 • Dědická řízení
 • Vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů
 • Určení ceny nemovitosti při zahrnutí do jmění firmy

Tržní oceňování

 • Zjištění tržní ceny nemovitosti pro úrovňové řízení bank
 • Hypoteční úvěry, konkurzní řízení, restituce, dražby
 • Insolvenční řízení